Angļu valoda: Priekšmeti klasē – atšifrē vārdus bez priekšā teikšanas

Bezmaksas drukājamas darba lapas bērniem angļu valodā. Tēma “klase”. Desmit uzdevuma lapās bērnam ir jāatšifrē klasē atrodamo priekšmetu nosaukumi Angļu valodā. Šājās uzdevumu lapās nav norādīts Latviskais tulkojums.

Satura rādītājs

Kam domātas šīs printējamas darba lapas bērniem

Galvenokārt šīs darba lapas domātas sākumskolai, pirmajai klasei un tiem, kas tikko sākuši mācīties angļu valodu. Šīs darba lapas uzdevumi bērniem palīdzēs trenēt atmiņu un veidot sasaisti starp vārdiem Latviešu valodā un Angļu valodā.
Primāri uzdevumi ir domāti septiņgadīgiem, sešgadīgiem bērneim.

Par vieglu?

Bezmaksas darba lapas bērniem - Angļu valoda: klase - pazuduši burti

Angļu valoda: Priekšmeti klasē – pazuduši burti

Par grūtu?

Bezmaksas darba lapas bērniem - Angļu valoda: Klase - atšifrē vārdus

Angļu valoda: Priekšmeti klasē – atšifrē vārdus

Lejupielādē un printē bezmaksas darba lapas bērniem

Bezmaksas drukājamie darba lapas angļu valodā. Šajās desmit uzdevumu lapās. bērnam ir jāatšifrē klase atrodamo priekšmetu nosaukumi. PIemēram nav dots tulkojums, līdz ar to mazliet grūtāk būs atšīfrēt konkrēto vārdu.

Vārdu saraksts

LogsWindow
PlakātsPoster
TāfeleBoard
DurvisDoor
SkapītisCupboard
GaldsDesk
PapīrgrozsBin
KrēslsChair
SomaBag
GrāmataBook

Leave a Reply